Czy w dedykacji o treści:
Rodzinie i przyjaciołom”
słowo przyjaciołom piszemy z małej litery?

Nie ma przepisów ortograficznych, które regulowałyby użycie wielkiej litery w dedykacji. Trzeba pamiętać, że zredagowanie takiego wpisu samo przez się jest zazwyczaj formą wyróżnienia odbiorcy – w tym sensie mała litera z pewnością nie będzie błędem. W moim przekonaniu większość osób sięgnęłaby jednak po majuskułę, chcąc podkreślić szacunek wobec adresata (adresatów).

Łączę pozdrowienia
B. Cieśla