Szanowni Państwo,
Piszę do Państwa w kwestii interpretacji zdania na suplemencie dyplomu filologii hiszpańskiej. Znajduje się tam poniższe zdanie:
(Absolwent) „Posiada znajomość języka obcego w stopniu zbliżonym do języka ojczystego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.”
Moje pytanie jest następujące czy Absolwent zna język hiszpański na poziomie C1 czy być może zna go na poziomie zbliżonym do C1? Czy być może zna go na poziomie C1, co powoduje, że można mówić o zbliżonym poziomie do j.ojczystego. Z góry dziękuję za pomoc. W pracy ostatnio mam trudności z tego względu, że na podstawie tego zdania stwierdzono, że mój poziom j,hiszpańskiego jest niższy niż poziom C1.
Pozdrawiam,
Tomasz Rudowski

Ma Pan rację, że zdanie jest wieloznaczne i nieprecyzyjne – stąd kilka możliwości interpretacyjnych (choć intuicyjnie domyślamy się, które ze znaczeń miało być uwydatnione).

Wyrażenie na poziomie C1 umieszczone jest w bezpośrednim sąsiedztwie połączenia język ojczysty i – biorąc po uwagę względy formalno-składniowe -do niego się odnosi. Informacja dotycząca stopnia znajomości języka hiszpańskiego powinna być umieszczona w sąsiedztwie wyrażenia, które określa (tj. Posiada znajomość języka obcego na poziomie C1).

Bartłomiej Cieśla