Dzień dobry. Wypisywałam dziś skierowanie na badanie i miałam problem z odmianą. Kieruje na badania Panią Wiolete czy Wioletę czy Wiolette.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -a mają w bierniku końcówkę -ę. O tym, czy w podanym w pytaniu imieniu w odmianie przez przypadki należy umieścić jedno czy dwa t, decyduje forma mianownika – imię to może bowiem funkcjonować w postaci Wioletta (częściej) lub Wioleta (rzadziej), możliwy jest także zapis Violetta. Poprawna forma biernika to zatem odpowiednio Wiolettę lub Wioletę. Przy okazji warto także zwrócić uwagę na celownik i miejscownik, które powinny brzmieć Wioletcie (w przypadku imienia przez dwa t) lub Wiolecie (z jednym t).

Katarzyna Burska