Czy poprawne, czy niepoprawne jest zostawianie wyrazów jednoliterowych na końcu wersu np. w, i, z ?
i gdzie można znaleźć zasadę?

Zalecenia edytorskie mówią, że w wersach, które mają powyżej 40 znaków, nie powinniśmy zostawiać na końcu pojedynczych liter, czyli a, i, o, u, w, z. Wymienione przyimki i spójniki powinny zostać przeniesione na początek kolejnego wersu. W typografii takie jednoliterowe słowa pozostawione na końcu nazywa się sierotami lub wiszącymi spójnikami. Szczegółowe zasady rozdzielania różnego typu zapisów na końcu wiersza znaleźć można choćby w książce Adama Wolańskiego „Edycja tekstów. Praktyczny poradnik”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Katarzyna Burska