Dzień dobry. Mam pytanie o deklinację, a konkretnie o wołacz. Jaka jest poprawna odmiana? Ja uczyłam się – kotku, niedźwiadku, żołnierzu… moje dziecko w zeszycie ma napisane – o! kotek!, o! niedźwiadek!, o! żołnierz! Z ostrożności sprawdziłam, co zapisały inne dzieci i niestety mają tak, jak moje dziecko. Dziękuję za odpowiedź!

Formę wołacza rzeczowników męskich tworzymy najczęściej, dodając końcówkę –u (np. lekarzu) lub –e (np. policjancie), rzadziej -o (np. poeto). Wskazywane przez Panią formy fleksyjne (kotku, niedźwiadku, żołnierzu) są więc poprawne i to one powinny być użyte jako ilustracja wzorców odmiany poszczególnych słów. We współczesnej polszczyźnie silna jest tendencja, by wołacz rzeczowników rodzaju męskiego utożsamiać z mianownikiem i o ile w swobodnej sytuacji komunikacyjnej zwyczaj ten można akceptować, o tyle prawidła polszczyzny wzorcowej obligują nas do sięgania po formy tradycyjne.

Bartłomiej Cieśla