Czy można powiedzieć/napisać: zmniejszenie wolumenu dostaw ropy naftowej do….?

Wolumen w znaczenieu ekonomicznym to 'ilość, wielkość, wysokość czegoś, np.  eksportu, produkcji’. Zaproponowane przez Panią sformułowanie jest więc poprawne. Lepiej jednak znaleźć inny odpowiednik, gdyż wyraz  wolumen zdecydowanie częściej jest używany w znaczeniu jednostki introligatorskiej/bibliotecznej (wtedy D. woluminu).

Katarzyna Jachimowska