Jaka jest wymowa asynchroniczna i synchroniczna wyrazów : wiadro, ząb, Tobiasz. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

Wymowa spółgłosek tzw. wargowych miękkich, czyli [p’], [b’], [m’], [f’], [w’] może odbywać się w dwojaki sposób – synchronicznie (jednocześnie) i asynchronicznie (niejednocześnie). Gdy zastosujemy pierwszy sposób wymowy, powiemy [w’adro], [tob’asz], gdy zaś drugi – [wjadro], [tobjasz]. Oba sposoby są poprawne, we współczesnej polszczyźnie coraz powszechniej jest spotykana asynchroniczna wymowa przywołanych spółgłosek. 

Wymowa asynchroniczna, czyli dwugłoskowa, ę i ą przed spółgłoskami zwartymi i zwarto-szczelinowymi polega z kolei na rozłożeniu samogłoski nosowej na dwa elementy: samogłoskę ustną (e, o) i spółgłoskę nosową o takim samym miejscu artykulacji i miękkości, jakie ma następująca po niej spółgłoska. Za poprawną wymowę przywołanego w pytaniu słowa należy zatem uznać [zomp]. Jest to jedyny akceptowany przez normę wzorcową sposób.

Katarzyna Burska