Witam! JProszę o odpowiedż Jak fonetycznie zapisać wyrazy:głównie , współpraca, siebie,uśmiechać się,Pan Bóg.

By poprawnie odzwierciedlić artykulację wskazanych słów, trzeba pamiętać o kilku zasadach.

Pierwsza z nich mówi, że bezpośrednio następujące po sobie dźwięki sygnowane literami oznaczającymi spółgłoski zróżnicowane pod względem dźwięczności wymawiane są – ze względu na tę cechę – jednorodnie. Z tego powodu drugi wyraz zapiszemy z segmentem fs (fspułpraca).

Litera i w pozycji przed samogłoską nie oznacza konkretnego dźwięku, a wyłącznie wskazuje miękkość poprzedzającej ją spółgłoski, por. głuwńe. Działanie tej reguły widoczne jest również w fonetycznej realizacji zaimka się, którego wygłos (a więc ostatnia głoska), artykułowany jest dodatkowo z lekko zaznaczonym rezonansem nosowym lub ustnie. Zgodny z normą byłby wariant śe.

Wyrazy trzeci i czwarty można oddać jako śeb’e, uśm’echać lub zapisać z dźwiękiem j: śeb’je, uśm’jechać.

Litery oznaczające spółgłoskę dźwięczną, umieszczone na końcu wyrazu, artykułowane są bezdźwięcznie, por. buk. W szybkiej, spontanicznej wymowie głoska n, znajdująca się na końcu słowa Pan, może przejść w m. Upodabnia się bowiem do sąsiadującej z nią głoski b (por. pan buk lub pam buk).

Zaznaczę, że od wszystkich przytoczonych przeze mnie reguł znaleźć można odstępstwa.

Bartłomiej Cieśla