Szanowny Panie Profesorze/ Pani Profesor!
Jak powinno się wymawiać  słowo „weekend”?
Słownik podaje, że [łikend], ale dla mnie dużo naturalniejsza wydaje się forma [łykend], mimo że wg norm wymowy angielskiej dopuszczalna jest pierwsza. Która z form jest bardziej poprawna z punktu widzenia polszczyzny?
Z poważaniem
Jagoda Zarzycka

Wszystkie słowniki jako poprawną podają wymowę [łikend]. Wielki słownik poprawnej polszczyzny dodatkowo podkreśla, że wymowa typu [łykend] jest błędna. Zapożyczenia przejmowane współcześnie do języka polskiego używane są w formie zbliżonej do oryginalnej, nie spolszczamy nadmiernie ich wymowy, zwłaszcza kiedy są to tzw. internacjonalizmy, czyli wyrazy, które w zbliżonej postaci funkcjonują we wielu językach.

Izabela Różycka