Czy „w” też jest sylabą? Zdanie Żyję w twoim mieście ma 7 czy 6 sylab?

Sylaba musi być wyrażona samogłoską lub przynajmniej ją zawierać. Dźwięk oznaczony literą w warunku tego nie spełnia. Stanowi on jedną całość wymawianiową z wyrazem miasto. Przytoczone zdanie składa się z 6 sylab: ży-je-ftfo-im-mjeś-će.

Bartłomiej Cieśla