Czy prawidłowa jest forma np. wywrócić stolik? Dla mnie należy powiedzieć np. przewrócić stolik, ale nie jestem przekonana.
Pozdrawiam
Anna Łubowska

Czasownik wywrócić w podanym w pytaniu kontekście oznacza 'spowodować, że jakaś osoba lub rzecz straciła równowagę i upadła lub znalazła się w pozycji odwrotnej niż normalnie’ (WSJP PAN), z kolei przewrócić to 'sprawić, że jakaś stojąca osoba lub rzecz straciła równowagę i upadła’ (WSJP PAN). Można zatem zarówno przewrócić, jak i wywrócić krzesło, ławkę, kosz czy wspomniany stolik.

Połączenie wyrazowe wywrócić stolik ostatnio zyskało popularność w dyskursie politycznym. Wówczas należy je odczytywać metaforycznie jako dokonanie przewrotu, zmianę dotychczasowego układu sił politycznych.

Katarzyna Burska