Czy powinno się unikać fraz typu z powodu, w razie , w celu zwłaszcza na początku zdania.

 

Dzień dobry,
podane w pytaniu konstrukcje z powodu, w razie, w celu typowe są dla stylu urzędowego. Zwroty te wymagają użycia rzeczowników zakończonych na -anie, -enie, -cie, wskazujących na ukryte czynności. A te z kolei pozbawiają tekst jakichkolwiek form osobowych, np. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się… Dlatego poleca się unikanie tego typu konstrukcji – taką wskazówkę możemy znaleźć m.in. w publikacji Grzegorza Zarzecznego i Tomasza Piekota Przystępność tekstów urzędowych w Internecie, Wrocław 2017, s. 15.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka