Pisownia słowa w następującym kontekście: będę o 14 godz. z powrotem /zpowrotem czy: spowrotem

Niezależnie od kontekstu jedyną poprawną postacią zapisu tego wyrażenia przyimkowego jest z powrotem.

Anita Pawłowska-Kościelniak