Szanowni Państwo! Mam prośbę o rozwiązanie dylematu. Na tablicy pamiątkowej lepiej napisać, że pracownicy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego uczestniczyli w zagospodarowaniu czy zagospodarowywaniu zachodnich i północnych ziem Polski? Sprawa dotyczyła wielu lat po II wojnie światowej, czyli czynności rozciągniętej w czasie, ale mówimy jednak o niej jako o zakończonej. Będę wdzięczny za pomoc!
Pozdrawiam serdecznie,

Wojciech Marciniak – Instytut Historii UŁ

Rzeczowniki zagospodarowanie i zagospodarowywanie powstały od czasowników różniących się aspektem, tj. odpowiednio dokonanego zagospodarować i niedokonanego zagospodarowywać. Czasowniki niedokonane odnoszą się do czynności, procesu czy też stanu trwającego lub powtarzającego się, z kolei dokonane nazywają czynność skończoną, jednokrotną. Wydaje się zatem, że w celu podkreślenia, iż była to czynność rozciągnięta w czasie i miała charakter wielokrotny – a jak pisze Marek Łaziński „wielokrotność pojedynczych zdarzeń […] jest jedną z najważniejszych funkcji aspektu niedokonanego” (M. Łaziński, „Wykłady o aspekcie czasownika”, Warszawa 2020, s. 13) – opowiedzieć się można za formą uczestniczyli w zagospodarowywaniu. Posłużenia się gerundium zagospodarowanie nie należy oczywiście traktować jako błąd, będzie ono wprowadzało subtelną różnicę semantyczną, uwypukli, że jest to proces już zakończony.

Katarzyna Burska