Dzień dobry,
mam wątpliwości dotyczące używania zaimków dzierżawczo-zwrotnych. Czy zdanie „Komisja opublikowała opinię przyjętą na swoim ostatnim posiedzeniu” jest poprawne? Czy raczej należałoby napisać „na jej ostatnim posiedzeniu”, choć wtedy mamy dwa wspófunkcyjne sygnały gramatyczne?
Będę wdzięczna za wyjaśnienie tej kwestii.

Dzień dobry,
zaimek swój, zgodnie z przyjętym w polszczyźnie podziałem części mowy, zaliczany jest do zaimków dzierżawczych (natomiast zaimkami zwrotnymi są w polszczyźnie: się/siebie i sobie).

Określenie swój odnosi się do osób lub przedmiotów/zjawisk wskazanych przez podmiot zdania, tak jak ma to miejsce w podanym w  zdaniu: Komisja opublikowała opinię przyjętą na swoim ostatnim posiedzeniu. Zaimek dzierżawczy swój został w tym zdaniu użyty poprawnie.
Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka