Zwracam się z prośbą o rozwianie moich wątpliwości. Która forma w pytaniu jest właściwa:
„Które [podmioty] i dlaczego właśnie te/one powinny…?
Która forma jest poprawna językowo?

Problem nie dotyczy kwestii poprawności, tylko znaczenia danej wypowiedzi. W przytoczonym kontekście logiczne jest użycie zaimka przymiotnego te. Dodajmy, że skrótowość przytoczonego zdania nadaje mu charakter potoczny, co oznacza, że byłoby ono stosowne w odmianie mówionej. Jeżeli  jest to fragment wypowiedzi pisanej, zwłaszcza o charakterze oficjalnym (przepisy, regulaminy itp.), wówczas wskazane byłoby użycie pełnej formy wypowiedzenia, czyli np.: Które podmioty powinny …… i dlaczego właśnie ich wymieniona kwestia dotyczy dotyczy.

Izabela Różycka