Szanowni Państwo,
nas stronie internetowej https://rescueshop.pl/category/sprzet-dedykowany znalazłem określenie „sprzęt dedykowany”. Mam wątpliwość, czy słowo „dedykowany” użyte zostało tutaj dobrze, zgodnie ze swoim znaczeniem?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Roman R.

 

Szanowny Panie,
czasownik dedykować (pochodzący od łacińskiego słowa dedico ’poświęcać’) oznacza 'przypisać, ofiarować, poświęcić komuś (np. utwór literacki, muzyczny, dzieło sztuki)’ (definicja za Słownikiem wyrazów obcych PWN). Można więc, np.: dedykować piosenkę swojej żonie/mężowi, dedykować powieść rodzicom/dzieciom.

Pod wpływem języka angielskiego i dosłownie tłumaczonej konstrukcji „dedicated to” szerzą się w języku informatyków sformułowania typu: komputer dedykowany, procesor dedykowany, serwer dedykowany. Ponadto konstrukcje ze słowem dedykowany można powszechnie spotkać w mediach, gdzie słyszymy czy czytamy o: kampanii edukacyjnej dedykowanej koronawirusowi, produkcie dedykowanym dzieciom, spotkaniu dedykowanym specjalistom, papierze toaletowym dedykowanym do podajników itp. I o ile wypadku terminologii komputerowej można uznać takie użycie za uzasadnione (definicję taką notuje zarówno Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford, Warszawa 2005, jak i Słownik komputerów i Internetu, Wydawnictwo Wilga 1999), o tyle w pozostałych przypadkach konstrukcje te uznać należy za niewłaściwe, w tym tę podaną w pytaniu, dotyczącą sprzętu ratowniczego i lekarskiego prezentowanego na stronie internetowej. Powinno się tu znaleźć sformułowanie – sprzęt przewidziany dla / przeznaczony dla / sprzęt służący.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka