Szanowni Państwo,

chciałabym się dowiedzieć, jak poprawnie zapisać zalew Siemiatówka. We wszystkich źródłach, włącznie z Encyklopedią PWN (https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Siemianowka;3974957.html), spotykam się z zapisem obu członów wielką literą. Czy nie ma tutaj zastosowania zasada [81] 18.24.1: „Jeśli nazwa własna składa się z dwu członów i człon drugi jest rzeczownikiem w mianowniku nieodmieniającym się, wtedy człon pierwszy (wyraz pospolity): góra, nizina, półwysep, cieśnina, tama, kanał, morze, jezioro, wyspa, pustynia, wyżyna itp. piszemy małą literą, natomiast człon drugi – wielką”?
Będę wdzięczna za wyjaśnienie.

Łączę wyrazy szacunku

Poprawny zapis to zalew Siemiatówka, tak jak wynika z cytowanej przez Panią reguły (pierwszy wyraz, w odróżnieniu od członu drugiego, ma jedynie status nazwy gatunkowej). Wielkich liter w podobnych połączeniach wyraźnie się nadużywa.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla