W zdaniu:
Uniwersalne epitafium: Przechodniu, i ja nim byłem.
Po dwukropku pisze się zazwyczaj z małej litery. Skoro jednak na kamieniu wygrawerowane jest zdanie zaczynające się od dużej litery czy powyższa myśl zapisana jest poprawnie?
Dziękuję bardzo i pozdrawiam,
Andrzej Coryell

Wielkiej litery używa się przede wszystkim ze względów składniowych, czyli dla oznaczenia początku zdania, także zdania cytowanego, tak jak w przytoczonym przykładzie. Inną funkcją wielkiej litery jest wyrażanie grzeczności, przede wszystkim w tzw. zwrotach adresatywnych, czyli kierowanych bezpośrednio do innej osoby. Z tego powodu piszemy: Kochana Ciociu, Szanowny Panie Profesorze, itp. Forma rzeczownika przechodzień, czyli wołacz, świadczy o tym, że pełni on właśnie taką funkcję. Oba te względy pozwalają uznać użycie wielkiej litery w tym przykładzie za uzasadnione.

Izabela Różycka