Czy to prawda, że poprawnie jest powiedzieć ta zawiasa? Przecież mamy TEN zawias!

Andrzej B.

 

Panie Andrzeju,
w polszczyźnie mamy w liczbie pojedynczej trzy rodzaje — żeński, męski i nijaki. Każdy rzeczownik ma przynależny sobie rodzaj. Istnieje jednak grupa rzeczowników, które są dwurodzajowe rodzynek – rodzynka, landrynek – landrynka, klusek – kluska, skwarek – skwarka, łazanek – łazanka, zapisek – zapiska oraz właśnie rzeczowniki, które pojawiły się w pytaniu, czyli zawias – zawiasa.

Rzeczowniki dwurodzajowe możemy je odmieniać wg wzorca deklinacji męskiej i żeńskiej, np.

      zawias                zawiasa
M. zawias                zawiasa
D. zawiasu               zawiasy
C. zawiasowi           zawiasie
B. zawias                  zawiasę
N. zawiasem            zawiasą
Ms. zawiasie            zawiasie

Każda z tych form będzie poprawna, warto jednak zwrócić uwagę, że postać druga, w rodzaju żeńskim, tj. zawiasa, jest formą dawną i rzadko używaną.

Agnieszka Wierzbicka