Mam pytanie co do znaczenia zdań, w których domniemany podmiot sygnalizuje wykonywanie jakiejś złożonej czynności, podam dwa przykłady.

– Zbudowałem dom.
– Zrobiłem generalny remont mojego mieszkania.

Czy osoba wypowiadająca takie zdanie, używa go poprawnie, jeżeli fizycznie nie kładła cegieł, nie wylewała fundamentów, nie kładła płytek, nie malowała sufitów itp, a jedynie (albo aż) jest inwestorem i organizuje ekipy budowlane, załatwia formalności, nadzoruje przebieg prac, zamawia materiał, troszczy się o wywóz odpadów, załatwia pozwolenia na budowę i wykonuje szereg innych czynności by w efekcie powstał dom lub był wykonany remont.

Spotkałem się bowiem z opinią, że jeżeli inwestor nie pracuje fizycznie przy wykonywaniu czynności remontowych lub budowlanych, nie może mówić że wybudował dom lub zrobił remont. Powinien wówczas mówić, że nadzorował remont i nadzorował budowę domu.

Proszę o poprawną wytyczną. Pozdrawiam Wojciech Cybulski

 

Ocena przytoczonych przez Pana zdań zależna jest od kontekstu ich użycia. Środki składające się na język po wielokroć wyzyskiwane są w sposób nieprecyzyjny: wśród utrwalonych w polszczyźnie sformułowań znajdziemy konstrukcje, które przeczą naukowym obserwacjom, utrwalają osobliwy obraz rzeczywistości, są nielogiczne lub oparte na skrótach myślowych. Wypowiedzenie Zbudowałem dom w znaczeniu ‘zleciłem wykonanie domu pracownikom’ zaliczyłbym do ostatniej z kategorii. Jeśli taki komunikat pojawia się w komunikacji potocznej – zwykłej, codziennej albo prowadzonej przez osoby, które dobrze się znają – nie widziałbym w nim niczego złego. Gdy ktokolwiek wypowiada taką frazę, a my nie posiadamy wiedzy odnośnie do szczegółów, zakładamy przecież trzy możliwości: ktoś wykonywał prace sam, we współpracy z innymi lub wyłącznie nadzorował budowę. O bardziej precyzyjne informacje można dopytać. Jeśli podobny komunikat pojawiłby się w tekście o statusie normatywnym (umowie, decyzji administracyjnej, oświadczeniu), byłby istotnie niefortunny, bo cechą takich wypowiedzi musi być ścisłość, logiczność i precyzyjność.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla