Sz. Państwo,
Chciałbym poprosić o informację jakimi rodzajami zdań podrzędnych są zdania (np. warunkowe, ustępstwa):
    1. Nawet jeśli ciężko pracowałem, byłem biedny.
    2. Nawet jeśli robię wszystko wg jego zaleceń, jest niezadowolony.
    3. Nawet chociaż/jeśli go nie lubisz, możesz być grzeczny.
Serdecznie pozdrawiam
Ryszard Purski

 

Szanowny Panie,
przytoczone powyżej zdania są zdaniami podrzędnymi okolicznikowymi przyzwolenia (nazywane inaczej przyzwalającymi). Jest to rzadko używany w polszczyźnie potocznej rodzaj zdań okolicznikowych.
Zdania okolicznikowe przyzwolenia odpowiadają na pytania: mimo czego? mimo co? Rozpoczynają się one spójnikami: chociaż, choć, mimo że, rzadziej: aczkolwiek, jakkolwiek.

Beata Burska-Ratajczyk