Dzień dobry.

Moje dziecko na jednej z uczelni analizowało zdanie; „Chodził po swym pokoju jak dziki zwierz.”
Pani doktor powiedziała, że to zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym sposobu.

Dlaczego, skoro jest jedno orzeczenie?

Zdanie pojedyncze to takie, które zawiera jedno orzeczenie (lub dopuszcza możliwość wprowadzenia jednego orzeczenia), z kolei zdanie złożone składa się z co najmniej dwóch zdań pojedynczych, a więc zawiera więcej niż jedno orzeczenie (lub dopuszcza możliwość wprowadzenia więcej niż jednego orzeczenia). W przytoczonym w pytaniu wypowiedzeniu Chodził po swym pokoju jak dziki zwierz mamy jedno orzeczenie (chodził), jest to zatem zdanie pojedyncze. Niewątpliwie jedną z jego części składowych jest okolicznik sposobu.

Katarzyna Burska