Witam,
w pewnym artykule znalazłam zdanie: „W wypadku obrażenia nie zagrażające życiu odniosła kobieta, według wstępnych ustaleń, prawidłowo prowadząca citroena C3, której auto zderzyło się z hyundaiem i30.” Czy wyżej przytoczony fragment jest dobrze skonstruowany? Jeśli nie to z jakiego typu błędem mamy tutaj do czynienia? jak prawidłowo powinno brzmieć to zdanie? Bardzo proszę o odpowiedz i uzasadnienie błędu.

Pozdrawiam

W podanym zdaniu mamy do czynienia z błędami składniowymi,  ortograficznymi i interpunkcyjnymi. Lepiej zastąpić to jedno wypowiedzenie złożone dwoma zdaniami pojedynczymi: W wypadku kobieta odniosła obrażenie niezagrażające jej życiu. Według wstępnych ustaleń prawidłowo kierująca citroenem C3 zderzyła się z hundaiem i30. Zasady:1)  od 1997 roku nie z imiesłowami przymiotnikowymi piszemy łącznie (niezagrażające), 2) przydawkę charakteryzującą, na którą pada akcent logiczny, stawiamy po wyrazie określanym (obrażenia niezagrażające…), 3) konstrukcja z przyimkiem według  nie wymaga po sobie przecinka, 4) jeśli słowo typu „Ford/ford” poprzedzone jest wyrazem, który wskazuje na to, że mamy do czynienia z nazwą marki czy firmy – piszemy je wielką literą, np. Jechał samochodem marki  Ford. Jeśli natomiast wyraz  „Ford/ford” występuje jako nazwa wyrobu – pisze się je małą literą, np. Jechał fordem. Lepiej więc, aby w zdaniu użyto konstrukcji: kierująca samochodem marki Citroen C3.

Katarzyna Jachimowska