Dzień dobry

Jaką formę miałby przymiotnik, który określałby podatność na „zetlenie” (w znaczeniu rozpadania się ze starości) lecz nie w danej chwili (tzn. nie chodzi mi o słowo „tlący się”) lecz ogólnie ? Tlenny ? Stlenny ?

Pozdrawiam.

Istnieje różnica semantyczna między czasownikami zetlić się a tlić się (a to od niego pochodzi imiesłów tlący się). Z pytania wynika, że chodzi o znaczenie przypisane do pierwszego czasownika. „Wielki słownik języka polskiego PWN” z kwalifikatorem książkowy notuje utworzony od niego przymiotnik zetlały, który ma dwa znaczenia: a) 'taki, który prawie całkowicie spłonął, prawie jest spalony’, b) 'taki, który rozpadł się, zmurszał’. Jeśli chcemy podkreślić, że coś jest podatne na rozpadanie się, to najlepiej posłużyć się właśnie taką formą opisową. Utworzenie neologizmu mogłoby spowodować, że będzie on niezrozumiały dla odbiorców.

Katarzyna Burska