Dzień dobry,
Chciałbym się zapytać czy zwrot, którego chciałbym użyć „zawiera substancje, które ograniczają ponowne powstawanie szkodliwych drobnoustrojów” zawiera się w przedstawionej poniżej definicji? Definicja nie zawiera wprost słowa „ogranicza” stąd właśnie moje pytanie.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem
Mariusz Melka
Produkt biobójczy oznacza: „każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczona użytkownikowi, składającą się z jednej lub  kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne”

Jak mogę sądzić na podstawie definicji środka biobójczego, zawiera ona wyrazy o znaczeniu bardziej zdecydowanym i jednoznacznym (niszczyć, unieszkodliwiać, zwalczać, odstraszać), oznaczające całkowite lub znaczne usunięcie niepożądanych organizmów, lub niedopuszczenie do ich pojawienia się, niż proponowany przez Pana czasownik ograniczać ‚powodować zmniejszenie czegoś, redukować, uszczuplać’.  Fragment własnego tekstu, który Pan przytoczył jest niestety zbyt krótki, żebym mogła wypowiedzieć się z większą pewnością.

Izabela Różycka
 
Dzień dobry,
Przytoczyłem tylko taki fragment ponieważ jest to opis zastosowania preparatu umieszczony na etykiecie i tylko ta część mnie interesowała. Tym razem przytaczam całość zapisu zastosowania preparatu na etykiecie i prosiłbym o interpretację zgodności lub niezgodności tego zapisu z definicją przedstawioną powyżej. Oczywiście  moje pytanie dotyczy ostatniego zdania z tego opisu.

ZASTOSOWANIE:
Preparat skutecznie usuwa osady z mydła, wody i kamienia, a także naloty i zacieki pochodzenia organicznego i nieorganicznego z armatury łazienkowej, wanien, umywalek, brodzików. Pozostawia delikatny połysk i świeży zapach. Zawiera nanocząsteczki srebra, które ograniczają ponowne powstawanie szkodliwych drobnoustrojów.
Z poważaniem
Mariusz Melka

Substancja, o której mowa w tekście na etykiecie powoduje ograniczenie ponownego powstawania szkodliwych drobnoustrojów, czyli zmniejsza intensywność tego powstawania, ale mu nie zapobiega. Nie niszczy też wspomnianych czynników biologicznych. W związku z tym nie potraktowałabym sformułowania z opisu zastosowania preparatu jako synonimicznego względem tych zawartych w definicji ani jako zawierającego się w niej.

Izabela Różycka