Dzień dobry,
Chciałbym się zapytać czy zwrot, którego chciałbym użyć „zawiera substancje, które ograniczają ponowne powstawanie szkodliwych drobnoustrojów” zawiera się w przedstawionej poniżej definicji? Definicja nie zawiera wprost słowa „ogranicza” stąd właśnie moje pytanie.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem
Mariusz Melka
Produkt biobójczy oznacza: „każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczona użytkownikowi, składającą się z jednej lub  kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne”

Jak mogę sądzić na podstawie definicji środka biobójczego, zawiera ona wyrazy o znaczeniu bardziej zdecydowanym i jednoznacznym (niszczyć, unieszkodliwiać, zwalczać, odstraszać), oznaczające całkowite lub znaczne usunięcie niepożądanych organizmów, lub niedopuszczenie do ich pojawienia się, niż proponowany przez Pana czasownik ograniczać 'powodować zmniejszenie czegoś, redukować, uszczuplać’.  Fragment własnego tekstu, który Pan przytoczył jest niestety zbyt krótki, żebym mogła wypowiedzieć się z większą pewnością.

Izabela Różycka