Zmieniamy marzenia na wspomnienia , w wspomnienia czy we wspomnienia – która wersja jest poprawna ? Dziękuje za odpowiedz

Kiedy czasownika zmieniać używamy w znaczeniu 'zastępować coś czymś innym’, łączymy go z przyimkiem na, np. zmieniłem mieszkanie na większe, zmieniłem podejście na bardziej tolerancyjne. Po przyimek w sięgniemy wtedy, gdy chcemy podkreślić, że jakiemuś szeroko pojętemu obiektowi nadano inny wygląd bądź inną postać, np. zmienił ją w księżniczkę, zmieniła swoje mieszkanie w pałac. Podane przez Panią hasło stanowi ilustrację pierwszej ze wskazanych przeze mnie interpretacji, należy w nim użyć przyimka na.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla