Dzień dobry
Pani wybaczy jeszcze jedno.
Więc mam rozumieć, że język naturalny jest niepoprawny w kontekście słownikowych definicji, gdzie słownik tydzień definiuje jako 7 dni. W mowie, w zależności od kontekstu można sobie ten okres różnie definiować.
Pozdrawiam serdecznie

Trudno mówić tu o niepoprawności. W definicjach słownikowych znajdujemy tzw. znaczenie leksykalne wyrazu, czyli znaczenie najbardziej ogólne, typowe, abstrakcyjne. Natomiast wyraz użyty w określonej sytuacji komunikacyjnej, przez określoną osobę i w określonym kontekście ulega rozmaitym modyfikacjom semantycznym, ukonkretnieniu, nacechowaniu wartościującemu i ekspresywnemu itp. Czasami zmiany te mogą być dość duże w porównaniu z wyjściowym znaczeniem słownikowym oraz ze znaczeniami tego samego wyrazu w innych kontekstach i u innych użytkowników. Oczywiście może to być przyczyną nieporozumień komunikacyjnych, ale na ogół dość sprawnie odczytujemy te zmiany.

Izabela Różycka