Witam, jakie znaki interpunkcyjne są dopuszczalne w zapisie fonetycznym. Mam do napisania dość rozbudowany tekst w języku niemieckim.

W zależności od przyjętej konwencji albo stosujemy tradycyjne znaki fonetyczne, albo posługujemy się znakami ║ dla oznaczenia dłuższej pauzy (na przykład kropka) oraz │dla oznaczenia pauzy krótszej (przecinek, myślnik, średnik).

Izabela Różycka