ile głosek znajduje się w wyrazie pamiętnikarski i
mickiewiczowski ?

Szczegółowo o zasadach liczenia głosek w wyrazach pisaliśmy już w naszej Poradni wielokrotnie, zachęcam do przejrzenia archiwum. Warto zapoznać się choćby z odpowiedzią. Przy założeniu, że mamy do czynienia z wymową synchroniczną, w wyrazie pamiętnikarski  jest 14 głosek [p-a-mi-e-n-t-n-i-k-a-r-s-k-i], z kolei w wyrazie mickiewiczowski – 13 głosek – [m-i-c-ki-e-w-i-cz-o-w-s-k-i]. Z kolei gdybyśmy założyli wymowę asynchroniczną, należałoby dołożyć po jednej głosce: [p-a-m-j-e-n-t-n-i-k-a-r-s-k-i], [m-i-c-k-j-e-w-i-cz-o-w-s-k-i].

Katarzyna Burska