Ile głosek mają wyrazy: szczęście, przedszkole, jesień, pażdziernik.

Sebastian

 

Panie Sebastianie,
liczba głosek we wskazanych wyrazach:

  • szczęście sz-cz-ę-ś-c'(ci)-e (6 głosek),
  • przedszkole p-rz-e-d-sz-k-o-l-e (9 głosek),
  • jesień j-e-si(s’)-e-ń (5 głosek),
  • październik p-a-ź-dz'(dzi)-e-r-n-i-k (9 głosek).

O zasadach liczenia głosek pisaliśmy już kilkakrotnie – zachęcam do zapoznania się choćby z tym wpisem.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka