Szanowni Państwo,
mam problem w jaki sposób odmienić nazwiska w zaproszeniu?
XX i YY Mają zaszczyt zaprosić SZ.P XX i YY
Benkie -?
Konkiel – Konkielów?
Pędzich – Pędzichów ?
Smolarczyk – Smolarczyków?
Sz. ss. – czy ta forma w odniesieniu do siostry zakonnej jest poprawna ?
Z góry dziękuje za odpowiedź.

Nazwisko Benkie kończy się na -e, a zatem odmienia się jak przymiotnik (np. giętkie), poprawna postać biernika to Benkich. Pozostałe wymienione w pytaniu nazwiska mają w bierniku końcówkę -ów, czyli Konkielów, Pędzichów, Smolarczyków.

Skrót od słowa siostra (zakonna) to s., ss. wskazywałoby na liczbę mnogą. Zgodnie z etykietą językową człon szanowny przysługuje osobom świeckim, do duchownych zwracamy się zazwyczaj z wykorzystaniem formuły grzecznościowej czcigodny (bądź wielebny). Więcej o słowie czcigodny można przeczytać w tej odpowiedzi. Nie będzie też wielkim uchybieniem posłużenie się samym skrótem.

Katarzyna Burska