Witam. Proszę o pomoc w poniższym zadaniu.

Zaznacz czasowniki z którymi by piszemy łącznie:
Sporządzić, wiedziało, chodzili, szmerać, odpoczywać, wyglądałoby, wykonała, pływać, straciła, zgarnie to, wykonano, stracono, śpiewać

Dziękuję

Szczegółowo zasady pisowni różnych kategorii wyrazów z cząstką by omawialiśmy już w naszej Poradni w tej odpowiedzi, warto przed wysłaniem pytania przeszukać archiwum. Przypomnę tylko, że łącznie piszemy by z osobowymi formami czasownika (także tymi użytymi w funkcji bezosobowej), a zatem z powyższego zestawu będą to: wiedziałoby, chodziliby, wyglądałoby, wykonałaby, straciłaby. Pisownia rozdzielna obowiązuje po bezokolicznikach (sporządzić by, szmerać by, odpoczywać by, pływać by, śpiewać by), a także formach bezosobowych zakończonych na -no i -to (zgarnięto by, wykonano by, stracono by).

Katarzyna Burska