Jak poprawnie zapisać ” w post-Covidowy świecie”, czy może ” w postcividowym świecie”? Bardzo proszę o podpowiedź.

Aby przytoczyć poprawne wersje derywatu od wymienionej w pytaniu nazwy, najpierw należy ustalić zapis samej choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Jak czytamy w tej odpowiedzi, wariantem zgodnym z modelami nazewniczymi i najczęściej używanym jest COVID-19. Należy potraktować go jako skrótowiec. W formacjach motywowanych przez skrótowce mamy przeważnie do wyboru dwa sposoby pisowni: albo oddzielamy formant od podstawy (czyli w tym przypadku skrótowca) za pomocą łącznika, np. VAT-owiec, PRL-owski, PAGART-owski, SOK-ista, albo zapisujemy skrótowiec zgodnie w wymową i od małych liter, wówczas nie oddzielamy go od reszty wyrazu, np. vatowiec, peerelowski, pagartowski, sokista. Biorąc pod uwagę te wytyczne, przywołany w pytaniu wyraz mógłby funkcjonować w dwóch postaciach: post-COVID-owy lub postcovidowy (podobnie za równoważne należałoby uznać choćby anty-COVID-owy i antycovidowy). Warto zapamiętać, że wyrazy pospolite z przedrostkiem post- zapisujemy łącznie.

Katarzyna Burska